Meer aandacht voor snelheidscontroles

Camiel EurlingsMinister Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat wil dat er meer aandacht wordt geschonken aan de snelheidscontroles. Momenteel vinden snelheidscontroles voornamelijk plaats op de snelweg en niet op gevaarlijke plekken zoals binnen de bebouwde kom en bij scholen. Op deze manier zijn de controles ongeloofwaardig en dit moet veranderen vindt Eurlings. Hij gaat hierover in overleg met het ministerie van Justitie.

Gerelateerde artikelen