Foto van snelheidsovertreding op internet

multanovaAutomobilisten die in noordelijk Noord-Holland zijn geflitst bij een snelheids- of een roodlichtovertreding, kunnen vanaf vandaag de foto op internet bekijken. Het is een dienst van de regiopolitie Noord-Holland Noord. De 'boetevolgservice' wordt vrijwel zeker door andere politiekorpsen overgenomen. Zo kunnen alle in de in de Kop van Noord-Holland geflitste automobilisten nu met een code op hun bekeuring inloggen op een website. Daar vinden ze de foto van hun voertuig dat op dat moment te hard of door rood licht rijdt. Plaats, datum en tijdstip staan erbij. Op een landkaart wordt de precieze locatie van de overtreding weergegeven. Andere informatie, die de overtreder volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur mag opvragen, wordt meteen getoond, zoals het ijkrapport van het flitsapparaat, de akte van aanstelling van de bekeurende politiefunctionaris en diens certificaat van training om de apparatuur te mogen bedienen.